Contactez polimiroir pmg si

我们公司的联系方式

法国艾瑟

80, avenue Victor Hugo
75116 PARIS
secretariat@pmg-si.com
Phone: + 33 (0)1 47 55 12 11
Fax: + 33 (0)1 45 53 64 88

查看地图

 

珀力弥瓦

2 rue de l’Épinette – BP 3
77165 SAINT SOUPPLETS – France
info@pmg-polimiroir.com
Phone:+ 33 (0)1 60 01 01 01
Fax: + 33 (0)1 60 01 07 17

查看地图

威斯科丁

rue Thomas Edison – Z.I. de Brais
44600 SAINT NAZAIRE – France
info@pmg-ouestcoating.com
Phone: +33 (0)2 40 91 52 52
Fax: +33 (0)2 40 01 29 14

查看地图

 

RCD

30 rue Babeuf
93380 PIERREFITTE – France
info@pmg-rcd.com
Phone: +33 (0)1 42 35 20 20
Fax: +33 (0)1 42 35 44 04

查看地图

吴江珀力弥瓦工业辊有限公司

中国江苏省苏州市吴江区平望镇中鲈科技园欧盛大道2号215221
info@pmg-wujiang.com
Phone: + 86 (0) 512 63648813
Fax: + 86 (0) 512 63648816

PMG维修

2 rue de l’Épinette – BP 3
77165 SAINT SOUPPLETS – France
info@pmg-maintenance.com
Phone: + 33 (0)1 60 01 31 78
Fax: + 33 (0)1 60 01 07 17

查看地图

不同部门活动领导者的联系方式

如果您想获得有关我们的产品和服务的信息,请填写下面的表格

    *强制性数据发送